Als HR Businesspartner ondersteunt BDforWomen u in de volgende stap van groei. Projectmatig, tijdelijk of structureel ondersteunen wij u met de strategische en praktische besluitvorming(en) in uw organisatie.

Onze missie is om werkgever en werknemer te ondersteunen bij groei, hen te verbinden en te stimuleren het beste uit zichzelf te halen. Onze kracht is om in tijden van groei en verandering, zowel werkgever als werknemer te voorzien van praktische handvatten om de verandering succesvol te begeleiden. voor het inrichten van het fundamentele HR-beleid en de bijbehorende processen.

BDforWomen is direct inzetbaar voor o.a.:
  • Als HR businesspartner denken wij mee op strategisch niveau om een solide hr-beleid te ontwikkelen, dat ondersteund wordt met praktische middelen en procedures. 
  • Personele situatie inventariseren en opschonen met efficiënte en goed ingevoerde hr-instrumenten.
  • Adviseren over de inrichting van het personeelsinformatiesysteem; denk hierbij aan ruimte voor functioneringsgesprekken en opleidingen
  • Toepassen van talentontwikkeling
  • Uitwerken van inclusief ondernemen

BDforWomen kan als HR-Inhouse ingehuurd worden. Wij nemen deels of alle HR gerelateerde werkzaamheden van u over en zorgen ervoor dat u als werkgever aan alle eisen voldoet. Wij kunnen met regelmaat communiceren met u en uw medewerkers. Daardoor kunnen we u nog beter ondersteunen bij HR-vraagstukken.

Tariefstelling:

Het uurtarief bedraagt Euro 99,-- excl. BTW (zaterdagtarief 150% en feestdagen-/zondagtarief 200%). Daarbij komen nog de ten behoeve van uw opdracht gemaakte kosten zoals reiskosten (Euro 0,40/km), verblijfkosten e.d. (de zogenaamde verschotten). 


Wilt u meer informatie?

Wilt u weten hoe we ook uw organisatie sterker kunnen maken? We laten graag zien wat we voor u kunnen betekenen.

Neem contact met ons op