Reintegratietrajecten voor alleenstaande moeders met een 

lange afstand tot de arbeidsmarkt

In 2012 heb ik dit empowerment traject ontwikkeld voor alleenstaande moeders met een WWB-uitkering en een lange afstand tot de arbeidsmarkt. Het succesvolle traject in samenwerking met verschillende gemeenten heeft een slagingspercentage van 91,4%.

Het 12 maanden traject bestaat uit wekelijkse groepstrainingen en individuele coaching. Het richt zich op het wegnemen van belemmerende factoren en het versterken van de competenties. Het aanbod is op maat en gericht op participatie en werk. De moeders ontwikkelen en doen mee aan (netwerk) activiteiten. Het bevordert de participatie en economische zelfstandigheid van de alleenstaande moeders. Met andere moeders leren, groeien, bloeien en samenwerken.

Doel traject

Alleenstaande moeders versterken en stimuleren in het creëren en vergroten van hun arbeidskansen, zodat zij stappen verder kunnen zetten om zo hun doelen en wensen te realiseren in hun persoonlijke ontwikkeling en economische zelfstandigheid. Gedragsverandering, kennis en mindset zijn de pijlers van dit programma, waarbij we gezamenlijk met de moeders een pad bewandelen richting een gezondere leefstijl met logische en bewezen stappen.

Deelname voorwaarden

Alleenstaande moeders die bereid zijn om naar zichzelf te kijken en anderen op een positieve manier naar hun te laten kijken. Deelname selectie is op basis van de intrinsieke motivatie.