Privacyverklaring- en cookieverklaring BDforWomen en BDforWomen Executive search.nl

25 mei 2018

Bij BDforWomen en BDforWomen Executive search.nl is je privacy van groot belang. Je persoonsgegevens worden dan ook volgens de nieuwe Europese wetgeving, met de naam Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), gewaarborgd. Dit houdt onder andere in dat je persoonsgegevens veilig worden opgeslagen en dat wij op een verantwoordelijke manier omgaan met je persoonsgegevens. Hieronder lees je per onderdeel wat wij allemaal doen met je persoonsgegevens.

Welke gegevens verzamelen wij van je en waarom doen wij dit?

  • Contactformulier
    Via het contactformulier kom je in contact met ons. Op het contactformulier laat je de volgende persoonsgegevens achter: naam, e- mailadres en een korte toelichting. Deze persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt op grond van je toestemming en met als doel om in contact met je te komen.

Boekbestelling
Wanneer je bij ons een boek koopt of download, hebben we de volgende gegevens van je nodig: bedrijfsnaam, voor- en achternaam, straat, huisnummer, postcode, plaats, land, e-mailadres, evt. bankrekening- en telefoonnummer. Deze persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt voor een overeenkomst met als doel om het boek bij je te bezorgen

(Live) events

Voor de aanmelding van een live event hebben we de volgende gegevens van je nodig: voor- en achternaam, adres, huisnummer, postcode, plaats, e-mailadres, telefoon en rekeningnummer. Deze persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt voor een overeenkomst, met als doel om een (Live) event te verzorgen.

Ervaringen

Op onze website plaatsen we ervaringen van deelnemers over onze programma’s. Ervaringen worden gedeeld met je voor- en achternaam en foto. Deze persoonsgegevens worden verwerkt en verzameld op basis van je toestemming met als doel om bezoekers te inspireren en te informeren over onze programma’s.

Nieuwsbrieven

Voor het aanmelden van de nieuwsbrief hebben we je voor- en achternaam, en e- mailadres nodig. Met je toestemming worden deze persoonsgegevens verzameld en verwerkt met als doel om je tips, inspiratie, blogs en nieuws te sturen.

Bewaartermijn

Je persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard. Voor verschillende categorieën hanteren we verschillende bewaartermijnen. Voor het contactformulier worden je persoonsgegevens bewaard totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie. Voor de bestelling van je boek of aanmelding van een live event hebben we een wettelijke bewaartermijn van zeven jaar voor de belastingdienst.

Marketing

Graag stellen wij onze klantrelaties op de hoogte van onze producten of diensten. Dit doen wij via de e-mail. Indien je hier geen behoefte aan hebt, kun je dit in de e-mail via een afmeldlink kenbaar maken. We zullen je vervolgens in de toekomst geen reclame meer sturen.

Aan wie kunnen wij je persoonsgegevens eventueel bekend maken?
Wij verkopen je persoonsgegevens onder geen beding aan andere bedrijven of instellingen door.

Wel delen wij je persoonsgegevens met bedrijven of instellingen als dit nodig is voor uitvoering van een overeenkomst. Met deze partijen hebben we een verwerkersovereenkomst gesloten, zodat je persoonsgegevens alleen voor het doel worden gebruikt waar wij ze voor hebben ingeschakeld. Voor het bezorgen van je boek, delen we jouw informatie met de postbezorger. Voor het verzenden van onze nieuwsbrieven en e-book aan klantrelaties maken we gebruik van Active Campaign, Canva en Mailchimp.

Onze website bevat meerdere links naar onze Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn en jouwbedrijfsidee pagina’s. We zijn niet verantwoordelijk voor (het naleven van) dat beleid of de producten of diensten van Facebook, Twitter, Instagram en YouTube, LinkedIn. We adviseren je het privacybeleid van Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn en Youtube goed door te lezen.

Hoe zit het met cookies op onze website?

Op onze website gebruiken wij cookies en deze worden als kleine bestanden opgeslagen in je internetbrowser. Met deze cookies kunnen wij zien hoe je onze website gebruikt of wanneer je onze website verlaat. Kies je ervoor om de cookies te verwijderen, dan is het mogelijk dat onze website niet goed functioneert.

Wijzigingen van website en privacyverklaring

Wanneer wij onze website aanpassen, zullen wij onze privacyverklaring indien nodig hierop aanpassen. Het is belangrijk om goed op de datum te letten wanneer wij voor het laatst onze privacyverklaring hebben gewijzigd.

Overname, fusie of verkoop van de onderneming
Bij overname, fusie of verkoop van BDforWomen en BDforWomen Executive search.nl worden een of meer onderdelen of activa overgedragen aan een derde partij.

Disclaimer

Aansprakelijkheid

De via deze website verspreide informatie is slechts informerend van aard. BDforWomen en BDforWomen Executive search en BDforWomen en BDforWomen Executive search Executive search aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie zoals deze op of via deze website is verkregen.
Ondanks dat BDforWomen alle inhoud controleert, garanderen BDforWomen en BDforWomen Executive search en BDforWomen en BDforWomen Executive search Executive search niet dat de op de website te vinden informatie te allen tijde volledig, juist, compleet of actueel is en/of dat gebruik ervan zal leiden tot of geschikt is voor het door de bezoeker gewenste doel. De informatie op deze site kan op ieder moment door BDforWomen of infoteur worden gewijzigd.
BDforWomen heeft niet altijd controle over door derden gepubliceerde content. Indien er sprake lijkt te zijn van een inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht of wanneer er inbreuk is gemaakt op jouw auteursrecht of er sprake is van een inbreuk op portretrecht of eer en goede naam, vragen we je vriendelijk onze klachtenprocedure te volgen. BDforWomen is in zo'n geval niet aansprakelijk voor de door derden op deze website gepubliceerde content.

Internetsites van derden

Indien op BDforWomen links zijn aangebracht die leiden naar websites van derden, dan betreffen dat websites waarvoor BDforWomen en BDforWomen Executive search en BDforWomen en BDforWomen Executive search Executive search op geen enkele wijze verantwoordelijk is. BDforWomen en BDforWomen Executive search en BDforWomen en BDforWomen Executive search Executive search aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de juistheid van links of voor de informatie die het volgen van links oplevert. Plaatsing van een link naar een website van derden impliceert niet dat BDforWomen de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijft, doch is slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van deze website en het bieden van een mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere informatie.

Auteursrecht

De op BDforWomen gepubliceerde inhoud en werken zijn auteursrechtelijk beschermd. Gebruik van deze werken is enkel toegestaan met daaraan voorafgaande toestemming van de auteursrechthebbende. Neem daarvoor contact op met BDforWomen. Dit geldt voor verveelvoudiging, bewerking, vertaling, opslag, verwerking, openbaarmaking of weergave van de inhoud in databases of andere elektronische media en systemen. Ongeoorloofde verveelvoudiging of openbaarmaking van afzonderlijke delen van de inhoud of complete pagina's is niet toegestaan, behoudens beperkingen door de wet gesteld. 

Cookieverklaring

Bij het gebruik van BDforWomen kunnen door BDforWomen en derden cookies (of andere gegevens via soortgelijke technieken) worden geplaatst. Wij maken gebruik van cookies om het gebruiksgemak te vergroten, relevante informatie en (persoonlijke) advertenties te vertonen en de website te analyseren en optimaliseren. Een cookie is een klein bestandje dat met het bezoeken van BDforWomen wordt meegestuurd en door de webbrowser op de harde schijf wordt opgeslagen. Cookies laten toe dat voorkeuren bij herhaald bezoek worden herkend. Cookies zijn gekoppeld aan de webbrowser en computer waarmee BDforWomen wordt bezocht. Marketingcookies worden alleen geplaatst nadat akkoord is gegaan door te klikken op 'Ja, ik accepteer cookies en marketingcookies') in de cookiemelding.

De informatie die, bijvoorbeeld door middel van cookies, door BDforWomen en/of derden wordt verzameld kan voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

·            Functionele doeleinden: om voorkeuren te onthouden en bijvoorbeeld het inloggen te vereenvoudigen

·            Analytische doeleinden: om het gebruik van BDforWomen te analyseren

·            Commerciële doeleinden: door het gebruik van commerciële cookies (marketingcookies) is het mogelijk om advertenties af te stemmen op voorhanden zijnde gegevens, kan gebruik worden gemaakt van de geografische locatiegegevens en kunnen apparaten worden gekoppeld op basis bezoekersgegevens. De cookies dienen er mede toe om bij te houden hoeveel en welke advertenties zijn getoond om op basis van surfgedrag relevante advertenties te vertonen.


Functionele en geanonimiseerde analytische cookies kunnen zonder toestemming worden geplaatst. Cookies voor commerciële doeleinden zonder tracking worden alleen na toestemming (door akkoord te gaan en/of BDforWomen verder te bezoeken na het informeren over het gebruik van cookies) geplaatst. Commerciële cookies met tracking (marketingcookies) worden alleen geplaatst nadat hiermee akkoord is gegaan en kunnen indien gewenst worden geweigerd.

 
Cookies uitschakelen
U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.