Mediation bij een arbeidsconflict

Verstoring in de werkrelatie, geschil, onenigheden.... Lukt het niet om er samen uit te komen? De meeste arbeidsconflicten laten zich door een goed gesprek oplossen. BDforWomen kan hierin de derde neutrale partij zijn. Samen met de partijen wordt er gewerkt aan de oplossing van jullie conflict. BDforWomen houdt de partijen een spiegel voor en is daarbij onpartijdig in het inzicht geven in ieders eigenbelang en verantwoordelijkheid.

Mediation is een vorm van conflictoplossing zonder tussenkomst van een rechter.

Verslechterde verhoudingen kunnen leiden tot ziekteverzuim en negatieve uitstralingseffecten op de organisatie, zoals een afnemende motivatie en op den duur een verminderde productiviteit.

Bedrijfsartsen en HR medewerkers verwijzen steeds meer door naar een Mediator die partijen in de beslotenheid van een mediation sessie ondersteunt hun conflict, vanuit werkelijke belangen van partijen op te lossen. "Tijdens het mediationproces worden mensen aangesproken op hun eigen kwaliteiten en hun verantwoordelijkheid".

Door middel van interventies helpt BDforWomen partijen om uit hun rol van strijder of slachtoffer te stappen en deelnemer te worden aan de oplossing van de ontstane problemen. De oplossing die zij daar samen voor bedenken is de beste.

Het is onze ervaring dat in 80% van alle arbeidsconflicten die door middel van mediation worden aangepakt tot een voor beide partijen bevredigend resultaat leiden. Dat geldt ook voor de organisatie als geheel, die zich weer helemaal kan richten op bedrijfsdoelstellingen.

Een mediator heeft geen enkel belang bij de oplossing die partijen onder onze begeleiding uiteindelijk zullen vinden. Dit maakt het mogelijk dat de mediator zich geheel neutraal en onafhankelijk kan opstellen. BDforWomen werkt ook samen met MfN Registermediators die te vinden zijn in het openbare MfN Regisiter, te raadplegen op www.mfnregister.nl

Een MfN-registermediator handelt volgens de Gedragsregels voor Mediators. Indien één van de deelnemers van mening is dat een MfN-registermediator niet naar behoren handelt of heeft gehandeld, kan men de klacht voor laten komen bij de klachtencommissie. De klacht zal dan worden getoetst door de klachtencommissie en mogelijk ook bij het tuchtrecht.

Tariefstelling:

Het uurtarief bedraagt Euro 169,-- excl. BTW (zaterdagtarief 150% en feestdagen-/zondagtarief 200%). Daarbij komen nog de ten behoeve van uw opdracht gemaakte kosten zoals reiskosten (Euro 0,40/km), verblijfkosten e.d. (de zogenaamde verschotten). Leg uw arbeidsrechtelijke zaak voor en via de offerte krijgt u inzicht in de kostenstaat voor uw specifieke kwestie. Er wordt 5% bureaukosten in rekening gebracht.


" Een conflict op de werkvloer zorgt voor een onprettige werksfeer. Het beïnvloedt de productiviteit van de organisatie en uw gezondheid. Mediation is een manier om conflicten, ruzies op te lossen.
Wij ondersteunen partijen graag bij het oplossen van hun conflict,"

Jennifer Camron

Wilt u meer informatie? Stuur ons een bericht en wij nemen binnen 24 uur contact met u op.