Reintegratietrajecten 

De Nieuwe Vrouw (DNV) Re-integratie maakt deel uit van BD4Women BV.

Wij hebben meer dan 10 jaar ervaring in het begeleiden en uitvoeren van re-integratie en outplacementtrajecten in heel Nederland. 

Verstoring in de werkrelatie, geschil, onenigheden.... Lukt het niet om er samen uit te komen? Wij helpen bij outplacement trajecten van medewerkers:

  • DNV kan hierin de derde neutrale partij zijn
  • Ontslagprocedures in de juiste banen begeleiden
  • professioneel begeleiden werknemer, traumaverwerking, begeleiden naar een nieuwe werkgever of coaching naar het zelfstandig ondernemerschap.

Bovendien is ons drie-stappen reïntegratietraject onderscheidend door de combinatie van individuele begeleiding en testen. Een duurzame arbeidsparticipatie bestaande uit een diagnosefase, de verdiepingsfase en de eindfase. Wij bieden u maatwerk aan. In fase 1 wordt daarom voor iedere kandidaat een eigen arbeidsparticipatieplan geschreven en wordt de exacte duur van het traject hierin beschreven.

Klik hier voor meer informatie

Fase 1

We starten met een intakegesprek, waarin we onder andere aandacht besteden aan verwerking van de situatie. Maar we kijken vooral vooruit: wat kan en wil u?

Na de intake volgen meerdere individuele gesprekken met een ervaren loopbaanspecialist. Zij maakt een re-integratieplan, een persoons- en een zoekprofiel. De gesprekken lopen als een rode draad door het hele programma.

Fase 2

Welke bagage heeft de kandidaat nodig voor een nieuwe, passende baan? We richten ons op het ontwikkelen van benodigde kennis een vaardigheden.

Leren werkt het beste door te doen, daarvan zijn we bij De Nieuwe Vrouw overtuigd. Daarom volgt de kandidaat (online) trainingen. Zo verkleinen we het gat tussen de bestaande en benodigde kennis en vaardigheden. Na het afronden van deze stap liggen er concrete middelen zoals een CV en een sollicitatiebrief.

Fase 3

De kandidaat is nu klaar om te gaan zoeken naar vacatures, te netwerken en daadwerkelijk te solliciteren.

Het resultaat is meer inzicht krijgen in eigen mogelijkheden en capaciteiten in relatie tot de arbeidsmarkt. De kandidaat is in staat de regie over zijn eigen loopbaan in de hand te nemen en heeft een helder actie- en loopbaanplan. Het traject resulteert in een nieuwe passende functie bij een andere werkgever of zelfstandig ondernemerschap. Top prioriteit is meer zelfredzaamheid en een duurzame uitstroom naar de arbeidsmarkt.

Ik heb dit empowerment traject ontwikkeld voor alleenstaande moeders met een WWB-uitkering en een lange afstand tot de arbeidsmarkt. Het succesvolle traject in samenwerking met verschillende gemeenten heeft sinds 2012 een slagingspercentage van 91,4%.

Het 12 maanden durende traject bestaat uit wekelijkse groepstrainingen en individuele coaching. Het richt zich op het wegnemen van belemmerende factoren en het versterken van de competenties. Het aanbod is op maat en gericht op participatie en werk. De moeders ontwikkelen en doen mee aan (netwerk) activiteiten. Het bevordert de participatie en economische zelfstandigheid van de alleenstaande moeders. Met andere moeders leren, groeien, bloeien en samenwerken.

- Jennifer Camron

Doel traject

Alleenstaande moeders versterken en stimuleren in het creëren en vergroten van hun arbeidskansen, zodat zij stappen verder kunnen zetten om zo hun doelen en wensen te realiseren in hun persoonlijke ontwikkeling en economische zelfstandigheid. Gedragsverandering, kennis en mindset zijn de pijlers van dit programma, waarbij we gezamenlijk met de moeders een pad bewandelen richting een gezondere leefstijl met logische en bewezen stappen.

Deelname voorwaarden

Alleenstaande moeders die bereid zijn om naar zichzelf te kijken en anderen op een positieve manier naar hun te laten kijken. Deelname selectie is op basis van de intrinsieke motivatie.

Missie

Bij BDforWomen geloven wij dat personele dienstverlening mensenwerk is. Wij willen onze cliënten en klanten dan ook de mogelijkheid bieden om een betere leefwereld te creëren in hun loopbaan. Deze leefwereld is gebaseerd op ontwikkeling, motivering en bovenal betrokkenheid. Onze pijlen staan altijd gericht op zowel de klant als de cliënt. Daarom streven wij continue naar een betere kwaliteit van onze diensten, zodat de verwachtingen van onze klanten en cliënten steeds worden overtroffen. Onze kernwaarden persoonlijk, betrokken en daadkrachtig helpen ons om vast te houden aan ons ideaal.

Visie

Wij geloven er in dat werk een groot gedeelte uitmaakt van wie een persoon of een organisatie is. Wij blijven er continue aan werken om onze cliënten zo goed mogelijk te begeleiden naar een nieuwe baan of herintreding in de huidige baan. Wij blijven betrokken, persoonlijk, daadkrachtig in onze acties en begeleiding.

Wij geloven dat wanneer we mensen stimuleren hun talenten te gebruiken en te inspireren om zichzelf te ontwikkelen, dat ieder individu en/of organisatie samen met BDforWomen de kansen in handen heeft om stapje voor stapje bij te dragen aan het bereiken van diens doelstellingen.