Als adviseur in arbeidsrecht en ontslag zijn wij er voor werkgevers en werknemers die werkzaam zijn in het Nederlandse bedrijfsleven. Wij verstrekken informatie, advies op de volgende gebieden:

  • Arbeidszaken: informatie en advies over het arbeidsovereenkomstenrecht; opstellen en/of controleren van uw arbeidsovereenkomsten, opstellen en/of controleren van uw bedrijfsreglementen of verzuimreglementen; opstellen en/of controleren van uw studiekosten(terugbetalings)regelingen. meedenken en adviseren over de implementatie van nieuwe wet- en regelgeving bij de opdrachtgever, indien nodig compleet met het aanpassen van de arbeidsvoorwaarden en procedures, uw non-concurrentie-/relatiebedingen, of als u het verder zelf wilt doen het aanleveren van modellen/concepten waarmee u zelf aan de slag kunt gaan;
  • Dossierbeoordeling: o.a. advies (sparringpartner) hoe nu verder te gaan in en met een bepaalde arbeidsrelatie, waarbij er bijvoorbeeld sprake kan zijn van disfunctioneren, arbeidsverzuim in verband met ziekte, een verstoorde relatie of van een bedrijfseconomische dip. Dit kan ook indien gewenst een quick scan of een second opinion betreffen;
  • Ontslagzaken: o.a. begeleiding op de achtergrond of juist via persoonlijke rechtsbijstand in ontslagkwesties via UWV AJD (voorheen UWV WERKbedrijf) of via een gezamenlijke ontslagregeling: de zogenoemde Vaststellingsovereenkomst/VSO. BDforWomen kan dus uw Vaststellingsovereenkomst/VSO beoordelen en/of verder uitwerken of uit onderhandelen;
  • Reorganisaties: o.a. informatie en advies over, en hulp bij de beoordeling en opstelling van de bedrijfseconomische situatie die de basis vormt van een reorganisatie met personele gevolgen; hulp bij het overleg tussen werkgever en OR/PVT/vakbonden; hulp bij het overeenkomen en opstellen van afvloeiingsregelingen (Sociaal Plan) of van Vaststellingsovereenkomsten/VSO's;
  • Sociale Verzekeringsvraagstukken: o.a. advies of rechtshulp in bezwaar-, beroeps- en hoger beroepsprocedures inzake premiedifferentiatie WGA; WGA-eigenrisicodragerschap; ZZP-discussies en Poortwachterloonsanctiezaken;
  • Werktijden personeel: o.a. advies, informatie of bijstand inzake de Arbeidstijdenwet en in flexibiliseringswensen via ploegenarbeid/roosters en flexuren/tijd-voor-tijdregelingen.

Tariefstelling:

Het uurtarief bedraagt Euro 159,-- excl. BTW (zaterdagtarief 150% en feestdagen-/zondagtarief 200%). Daarbij komen nog de ten behoeve van uw opdracht gemaakte kosten zoals reiskosten (Euro 0,40/km), verblijfkosten e.d. (de zogenaamde verschotten). Leg uw arbeidsrechtelijke zaak voor en via de offerte krijgt u inzicht in de kostenstaat voor uw specifieke kwestie.